Wyniki oceny Rady LGD Ślężanie dotyczącej naboru wniosków nr 19/2023/G-SV -„Przygotowanie operacji polegających na opracowaniu koncepcji Smart Villages”

Wyniki oceny Rady LGD Ślężanie dotyczącej naboru wniosków nr 18/2023/G-SV -„Przygotowanie operacji polegających na opracowaniu koncepcji Smart Villages”

Rozpatrzenia protestu i ogłoszenie wyników oceny protestu, nabór 16/2023 – Podejmowanie działalności gospodarczej

Wyniki oceny Rady LGD Ślężanie dotyczącej naboru wniosków nr 17/2023 Rozwój Działalności Gospodarczej

Wyniki oceny Rady LGD Ślężanie dotyczącej naboru wniosków nr 16/2023 Podejmowanie Działalności Gospodarczej

Wyniki oceny Rady LGD Ślężanie dotyczącej naboru wniosków 18/2023 Infrastruktura Turystyczna i Rekreacyjna-procedura konkursowa

Wyniki oceny Rady LGD Ślężanie dotyczące naboru wniosków nr 17/2023/G

Podejmowanie działalności gospodarczej – Wykaz wniosków wymagających uzupełnień w naborze nr 16/2023

Rozwój działalności gospodarczej -Wykaz wniosków wymagających uzupełnień w naborze nr 17/2023

INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA I REKREACYJNA – Wykaz wniosków wymagających uzupełnień w naborze nr 18/2023

GRANTY– wykaz wniosków wymagających uzupełnień w naborze nr 17/2023/G

Wyniki oceny Rady LGD Ślężanie dotyczące naboru wniosków 16/2023/G

GRANTY, nabór uzupełniający– wykaz wniosków wymagających uzupełnień w naborze nr 16/2023/G

Wyniki oceny Rady LGD Ślężanie dotyczącej naboru wniosków 14/2021 Podejmowanie Działalności Gospodarczej

Wyniki oceny Rady LGD Ślężanie dotyczącej naboru wniosków 15/2021 Infrastruktura Turystyczna i Rekreacyjna-procedura konkursowa

INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA I REKREACYJNA – Wykaz wniosków wymagających uzupełnień w naborze nr 15/2021

Wyniki oceny Rady LGD Ślężanie dotyczące naboru wniosków nr 15/2021/G – Nabór Uzupełniający

GRANTY – Wykaz wniosków wymagających uzupełnień w naborze nr 15/2021/G

Wyniki oceny Rady LGD Ślężanie dotyczące naboru wniosków 14/2021/G – Nabór Uzupełniający

Wyniki oceny Rady LGD Ślężanie dotyczące naboru wniosków 13/2021/G – Nabór Uzupełniający

GRANTY – Wykaz wniosków wymagających uzupełnień w naborze nr 13/2021/G

 

Wyniki oceny Rady LGD Ślężanie dotyczącej naboru wniosków 13/2021

Wyniki oceny Rady LGD Ślężanie dotyczące naboru wniosków 12/2021/G

GRANTY – Wykaz wniosków wymagających uzupełnień w naborze nr 12/2021/G

 

Wyniki oceny Rady LGD Ślężanie dotyczącej naboru wniosków 11/2020/G

Wyniki oceny Rady LGD Ślężanie dotyczącej naboru wniosków 10/2020/G

Wyniki oceny Rady LGD Ślężanie dotyczącej naboru wniosków 09/2020/G

GRANTY – Wykaz wniosków wymagających uzupełnień w naborze nr 11/2020/G

GRANTY – Wykaz wniosków wymagających uzupełnień w naborze nr 10/2020/G

GRANTY – Wykaz wniosków wymagających uzupełnień w naborze nr 09/2020/G

Wyniki oceny Rady LGD Ślężanie dotyczące protestu do naboru Nr 11/2019

Wyniki oceny Rady LGD Ślężanie dotyczące protestu do naboru Nr 12/2019

Wyniki oceny Rady LGD Ślężanie dotyczącej naboru wniosków 12/2019

Wyniki oceny Rady LGD Ślężanie dotyczącej naboru wniosków 11/2019

Nabór wniosków nr 12/2019 Rozwój działalności gospodarczej – wykaz wniosków wymagających uzupełnień

Wyniki oceny Rady LGD Ślężanie dotyczącej naboru nr 8/2019/G

 

Wyniki oceny Rady LGD Ślężanie dotyczącej naboru nr 7/2019/G

GRANTY – Wykaz wniosków wymagających uzupełnień w naborze nr 8/2019/G

GRANTY – Wykaz wniosków wymagających uzupełnień w naborze nr 7/2019/G

Wyniki oceny Rady LGD Ślężanie dotyczącej naboru nr 5/2019/G i 6/2019/G

GRANTY – Wykaz wniosków wymagających uzupełnień w naborze nr 5/2019/G

GRANTY – Wykaz wniosków wymagających uzupełnień w naborze nr 6/2019/G

Posiedzenie Rady LGD w sprawie ponownego rozpatrzenia protestów

Posiedzenie Rady LGD ogłoszenie w sprawie  oceny naboru nr 10 – Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna na obszarze LSR oraz ponownego rozpatrzenia protestów

Posiedzenie Rady LGD w sprawie rozpatrzenia protestów i ogłoszenie wyników naboru wniosków: 8/2018 – Podejmowanie działalności gospodarczej i 9/2018 – Rozwój działalności gospodarczej

Wyniki oceny Rady LGD Ślężanie dotyczącej naboru nr 9/2018 – Rozwój działalności gospodarczej

Wyniki oceny Rady LGD Ślężanie dotyczącej naboru nr 8/2018 – Podejmowanie działalności gospodarczej

Nabór 9/2018 Rozwój Działalności Gospodarczej – Wykaz wniosków wymagających uzupełnień

Nabór 8/2018 Podejmowanie Działalności Gospodarczej – Wykaz wniosków wymagających uzupełnień

Wyniki oceny Rady LGD Ślężanie dotyczącej naboru nr 4/2018/G

GRANTY – Wykaz wniosków wymagających uzupełnień w naborze nr 4/2018/G

Wyniki oceny Rady LGD Ślężanie dotyczącej naboru nr 3/2018/G

 

GRANTY – Wykaz wniosków wymagających uzupełnień w naborze nr 3/2018/G

Wyniki oceny Rady LGD Ślężanie dotyczącej naboru nr 2/2018/G

GRANTY – Wykaz wniosków wymagających uzupełnień w naborze nr 2/2018/G:

Wyniki oceny Rady LGD Ślężanie dotyczącej naboru nr 7/2018 – Rozbudowa i poprawa standardu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LSR i Naboru nr 1/2018/G – Rozwój niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej;

GRANTY – Wykaz wniosków wymagających uzupełnień w naborze nr 1/2018/G:

Wyniki oceny Rady LGD Ślężanie dotyczącej naboru nr 5/2017 – Podejmowanie działalności gospodarczej i Naboru nr 6/2017 – Rozwój Działalności Gospodarczej

Wyniki oceny Rady LGD Ślężanie dotyczącej naboru nr 4/2017 – Podejmowanie działalności gospodarczej

Wyniki oceny Rady LGD Ślężanie dotyczącej naboru nr 3/2017 – ITiR

Wyniki oceny Rady LGD dla naboru nr 2/2016 – Rozwój działalności Gospodarczej

Wyniki oceny Rady LGD Ślężanie dotyczącej naboru nr 1/2016 – Podejmowanie działalności gospodarczej

Rozpatrzenie protestów do wyboru i oceny wniosków nr 5 i 15 złożonych w ramach naboru 1/2016 – podejmowanie działalności gospodarczej

 

 

Rozpatrzenie protestu do wyboru i oceny wniosku nr 07 złożonego w ramach naboru 1/2016 – podejmowanie działalności gospodarczej

 

 

Skip to content