Wyniki oceny Rady LGD Ślężanie dotyczącej naboru nr 7/2018 – Rozbudowa i poprawa standardu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LSR i Naboru nr 1/2018/G – Rozwój niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej;

 Poniżej załączamy wyniki oceny Rady LGD Ślężanie dotyczącej naboru nr 7 /2018 i naboru nr 1 /2018/G Protokół z Posiedzenia Rady: Protokół Nabór nr 7/2018 – Rozbudowa i poprawa standardu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LSR Lista rankingowa – … Czytaj dalej Wyniki oceny Rady LGD Ślężanie dotyczącej naboru nr 7/2018 – Rozbudowa i poprawa standardu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LSR i Naboru nr 1/2018/G – Rozwój niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej;