Poniżej załączamy wyniki oceny Rady LGD Ślężanie dotyczącej naboru nr 3/2017,  oraz ponownego rozpatrzenia protestów do oceny wniosków 5/PDG/1/2016 i  15/PDG/1/2016

Protokół z Posiedzenia Rady:

Protokół w sprawie złozonych protestów do ceny i wyboru wniosków złozonych w ramach naboru 1-2016 – ponowna weryfikacja oraz oceny i wyboru wniosków w ramach naboru 3-2017

Wyniki oceny Rady LGD Ślężanie dotyczącej naboru nr 3/2017 – ITiR
Skip to content