Dzień Dobry,

Informujemy, iż w wyniku wstępnej weryfikacji wniosków o przyznanie pomocy w ramach naboru nr 12/2019 – Rozwój Działalności Gospodarczej (1.1.2 Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród mieszkańców obszaru LSR)

pod kątem spełnienia wymagań określonych w ogłoszeniu naboru wniosków oraz kompletności i poprawności złożonych dokumentów (zasad przyznania pomocy) stwierdzono braki wymagające uzupełnień.      

W związku z powyższym wzywamy wnioskodawcę do dostarczenia niezbędnych uzupełnień i poprawek.

 

Uzupełnienia należy dostarczyć ostatecznie do godz. 14.00 w dniu 10.01.2020 r. (piątek)

 

Poniżej link z wykazem wniosków wymagających uzupełnień w naborze nr 12/2019

Lista wniosków do uzupełnienia 12.2019

Nabór wniosków nr 12/2019 Rozwój działalności gospodarczej – wykaz wniosków wymagających uzupełnień
Skip to content