Informujemy, iż w wyniku weryfikacji wniosków o powierzenie grantów w ramach  Naboru 17/2023/G pod kątem  spełnienia wymagań określonych w ogłoszeniu naboru wniosków o powierzenie grantów oraz kompletności i poprawności złożonych dokumentów (zasad przyznania pomocy), stwierdzono braki wymagające uzupełnień. W związku z powyższym wzywamy poszczególnych Wnioskodawców do dostarczenia niezbędnych uzupełnień, poprawek.

Uzupełnienia należy dostarczyć ostatecznie do godz. 12.00 w dniu 10.10.2023 r.

Wykaz wniosków wymagających uzupełnień przedstawiamy poniżej.

W razie pytań prosimy o kontakt z biurem LGD Ślężanie.

Wykaz wniosków do uzupełnienia w ramach naboru nr 17.2023.G

GRANTY– wykaz wniosków wymagających uzupełnień w naborze nr 17/2023/G
Skip to content