Centrum Rekreacji w Mietkowie przy ul. Kolejowej 28C zaprasza do korzystania z ogólnodostępnego i niekomercyjnego wielofunkcyjnego placu rekreacyjnego, wyposażonego w urządzenia siłowni plenerowej oraz gimnastyczne typu: „orbitrek”, „poręcze”, „drążek”, „podciąg nóg”, „drabinka”, „ławka” oraz grę integracyjną „narysuj misia”.

Wartość inwestycji 314.271,32 zł.

Dofinansowanie wyniesie 159.075,00 zł.

Projekt realizowany w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

Skip to content