Rozpatrzenie protestu do wyboru i oceny wniosku nr 07 złożonego w ramach naboru 1/2016 – podejmowanie działalności gospodarczej

Protokół z posiedzenia odwoławczego Rozpatrzenie protestu do wyboru i oceny wniosku nr 07 złożonego w ramach naboru 1/2016 – podejmowanie działalności gospodarczej