Wyniki oceny Rady LGD Ślężanie dotyczącej naboru nr 8/2018 – Podejmowanie działalności gospodarczej

Poniżej załączamy wyniki oceny Rady LGD Ślężanie dotyczącej naboru nr 8/2018 Protokół z Posiedzenia Rady: Protokół  z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Ślężanie – Lokalna Grupa Działania  z dnia 21.01.2019 r. Lista rankingowa –  operacji wybranych: Lista operacji wybranych Lista rankingowa –  … Czytaj dalej Wyniki oceny Rady LGD Ślężanie dotyczącej naboru nr 8/2018 – Podejmowanie działalności gospodarczej