Regulamin zasad wypożyczania  kostiumu  MISIA ŚLĘŻYSŁAWA

 1. Strój MISIA ŚLĘŻYSŁAWA jest własnością Stowarzyszenia Ślężanie – Lokalna Grupa Działania z siedzibą w Sobótce ul.T.Kościuszki 7/9.
 2. Strój MISIA ŚLĘŻYSŁAWA może być wypożyczany według zasad określonych niniejszym Regulaminem.
 3. Wypożyczający kostium MISIA ŚLĘŻYSŁAWA oznajmia, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, w pełni go akceptuje i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 4. Wypożyczający, dokonujący wypożyczenia stroju zobowiązany jest do okazania dokumentu tożsamości pracownikowi Biura LGD Ślężanie w Sobótce oraz do podania innych danych potrzebnych do wypełnienia UMOWY WYPOŻYCZENIA wraz ze złożeniem na niej własnoręcznego podpisu.
 5. Za wypożyczenie stroju Wypożyczający uiszcza opłatę w kwocie;
 • 30,00 zł –  Członkowie Stowarzyszenia
 • 50,00 zł – pozostałe osoby i instytucje

Okres wypożyczenia to 3 dni. Każdy kolejny dzień powoduje naliczenie opłaty za  kolejny okres wypożyczenia.

Środki z opłat za wypożyczenie stroju przeznaczane są na jego konserwację.

Opłatę za wypożyczenie Wypożyczający uiszcza z góry, za cały okres wypożyczenia w  momencie odbioru stroju z Biura LGD Ślężanie w Sobótce.

 1. Strój uważa się za wypożyczony z chwilą gdy opuści on Biuro LGD Ślężanie w Sobótce.
 2. W chwili odbioru stroju Wypożyczający jest zobowiązany skontrolować jego stan i zgłosić pracownikowi Biura LGD Ślężanie ewentualne zniszczenia (plamy, uszkodzenia itp.)
 3. Okres wypożyczenia jest wpisywany do Umowy Wypożyczenia. Wypożyczenie i zwrot stroju następuje w godzinach od 8,00 do 15,00 od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni świątecznych w Biurze LGD Ślężanie.
 4. Wypożyczający zobowiązuje się do używania stroju zgodnie z przeznaczeniem oraz
  nie dokonywania w nim zmian ani przeróbek.
 5. Wypożyczony strój powinien być zwrócony w umówionym terminie w stanie kompletnym
  i nie pogorszonym w stosunku do stanu, w jakim został wypożyczony.
 6. Wypożyczający ponosi odpowiedzialność za wypożyczony strój od momentu wypożyczenia do chwili zwrotu pracownikowi Biura LGD Ślężanie w Sobótce.
 7. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia stroju Wypożyczający jest zobowiązany
  do pokrycia kosztów związanych z naprawą zaistniałych szkód, kwotę ustala pracownik Biura LGD Ślężanie.
 8. W przypadku całkowitego zniszczenia stroju MISIA ŚLĘŻYSŁAWA Wypożyczający zobowiązuje się do pokrycia kosztu zakupu nowego stroju w kwocie 5 000,00 zł
 9. Dyrektor Biura LGD Ślężanie w Sobótce uprawniony jest do dochodzenia
  od Wypożyczających wszystkich roszczeń związanych z usługą wypożyczenia stroju.
 10. Regulamin obowiązuje od dnia 1 czerwca 2017 r.
 11. Niniejszy Regulamin jest dostępny w Biurze LGD Ślężanie w Sobótce ul.T.Kościuszki 7/9 oraz na stronie internetowej slezanie.eu

 

Regulamin do porania poniżej:

Regulamin wypoż.MISIA ŚLĘŻYSŁAWA

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support