Sprawozdanie z warsztatu refleksyjnego 2019

Sprawozdanie z warsztatu refleksyjnego 2020

Sprawozdanie z warsztatu refleksyjnego 2021

Sprawozdanie z warsztatu refleksyjnego 2022

Sprawozdanie z warsztatu refleksyjnego 2023

 

 

Umowa Ramowa

Załącznik nr 1 do umowy ramowej

Załącznik nr 2 do umowy ramowej

Aneks nr 1 do umowy ramowej

Aneks nr 2 do umowy ramowej

Aneks nr 3 do umowy ramowej

Aneks nr 4 do umowy ramowej

Aneks nr 5 do umowy ramowej

Aneks nr 6 do umowy ramowej

Aneks nr 7 do umowy ramowej

Aneks nr 8 do umowy ramowej

Aneks nr 9 do umowy ramowej

Aneks nr 10 do umowy ramowej

Aneks nr 11 do umowy ramowej

Aneks nr 12 do umowy ramowej

Zestawienie rzeczowo – finansowe za rok 2018

Zestawienie rzeczowo – finansowe 2017

Zestawienie rzeczowo – finansowe 2016-2023

 

 

PLAN KOMUNIKACJI 2023-po zmianach

PLAN KOMUNIKACJI 2023

PLAN KOMUNIKACJI 2022

PLAN KOMUNIKACJI 2021

PLAN KOMUNIKACJI 2020

PLAN KOMUNIKACJI 2019

PLAN KOMUNIKACJI 2018 umwd aktualizacja 4 kwartał

Harmonogram-Planu-komunikacji-2017

Harmonogram naborów LGD Ślężanie 2019 

ITiR ANKIETA- MONITORUJĄCA- DLA- BENEFICJENTÓW- LGD Ślężanie GRANTY Infrastruktura Turystyczna i Rekreacyjna

OP ANKIETA -MONITORUJĄCA -DLA -BENEFICJENTÓW – LGD Ślężanie GRANTY Opracowanie Publikacji

WE ANKIETA- MONITORUJĄCA- DLA- BENEFICJENTÓW- LGD Ślężanie GRANTY Wydarzenia Edukacyjne

PDG, RDG, ITiR ANKIETA- MONITORUJĄCA- DLA- BENEFICJENTÓW- LGD Ślężanie Podejmowanie Działalności Gospodarczej, Rozwój Działalności Gospodarczej, duża Infrastr

 

Skip to content