Sprawozdanie z warsztatu refleksyjnego 2019

Sprawozdanie z warsztatu refleksyjnego 2020

Sprawozdanie z warsztatu refleksyjnego 2021

Sprawozdanie z warsztatu refleksyjnego 2022

Sprawozdanie z warsztatu refleksyjnego 2023

Sprawozdanie z warsztatu refleksyjnego 2024

 

Umowa Ramowa

Załącznik nr 1 do umowy ramowej

Załącznik nr 2 do umowy ramowej

Aneks nr 1 do umowy ramowej

Aneks nr 2 do umowy ramowej

Aneks nr 3 do umowy ramowej

Aneks nr 4 do umowy ramowej

Aneks nr 5 do umowy ramowej

Aneks nr 6 do umowy ramowej

Aneks nr 7 do umowy ramowej

Aneks nr 8 do umowy ramowej

Aneks nr 9 do umowy ramowej

Aneks nr 10 do umowy ramowej

Aneks nr 11 do umowy ramowej

Aneks nr 12 do umowy ramowej

Aneks nr 13 do umowy ramowej

Aneks nr 14 do umowy ramowej

Aneks nr 15 do umowy ramowej

Zestawienie rzeczowo – finansowe za rok 2018

Zestawienie rzeczowo – finansowe 2017

Zestawienie rzeczowo – finansowe 2016-2023

 

 

PLAN KOMUNIKACJI 2023-po zmianach

PLAN KOMUNIKACJI 2023

PLAN KOMUNIKACJI 2022

PLAN KOMUNIKACJI 2021

PLAN KOMUNIKACJI 2020

PLAN KOMUNIKACJI 2019

PLAN KOMUNIKACJI 2018 umwd aktualizacja 4 kwartał

Harmonogram-Planu-komunikacji-2017

Harmonogram naborów LGD Ślężanie 2019 

ITiR ANKIETA- MONITORUJĄCA- DLA- BENEFICJENTÓW- LGD Ślężanie GRANTY Infrastruktura Turystyczna i Rekreacyjna

OP ANKIETA -MONITORUJĄCA -DLA -BENEFICJENTÓW – LGD Ślężanie GRANTY Opracowanie Publikacji

WE ANKIETA- MONITORUJĄCA- DLA- BENEFICJENTÓW- LGD Ślężanie GRANTY Wydarzenia Edukacyjne

PDG, RDG, ITiR ANKIETA- MONITORUJĄCA- DLA- BENEFICJENTÓW- LGD Ślężanie Podejmowanie Działalności Gospodarczej, Rozwój Działalności Gospodarczej, duża Infrastr

 

Skip to content