Informujemy, iż w wyniku weryfikacji wniosków o powierzenie grantów w ramach  Naboru 12/2021/G pod kątem  spełnienia wymagań określonych w ogłoszeniu naboru wniosków o powierzenie grantów oraz kompletności i poprawności złożonych dokumentów (zasad przyznania pomocy), stwierdzono braki wymagające uzupełnień. W związku z powyższym wzywamy poszczególnych Wnioskodawców do dostarczenia niezbędnych uzupełnień, poprawek.

Uzupełnienia należy dostarczyć ostatecznie do godz. 12.00 w dniu 14.07.2021 r.

Wykaz wniosków wymagających uzupełnień 12-2021-G

GRANTY – Wykaz wniosków wymagających uzupełnień w naborze nr 12/2021/G
Skip to content