Poniżej załączamy wyniki oceny Rady LGD Ślężanie dotyczącej  naboru nr 7 /2019/G

Lista operacji:

Lista 7.2019.G

04.20.2019

Skip to content