Informujemy, iż w wyniku weryfikacji wniosków o powierzenie grantów w ramach Naboru Nr 15/2021/G pod kątem spełnienia wymagań określonych w ogłoszeniu naboru wniosków o powierzenie grantów oraz kompletności i poprawności złożonych dokumentów (zasad przyznania pomocy) stwierdzono braki wymagające uzupełnień. W związku z powyższym wzywamy poszczególnych Wnioskodawców do dostarczenia niezbędnych uzupełnień, poprawek.

Uzupełnienia należy dostarczyć ostatecznie do godz. 12.00 w dniu 27.10.2021 r.

Wykaz wniosków do uzupełnień, nabór nr 15.2021.G

Skip to content