Wyniki oceny Rady LGD Ślężanie dotyczącej naboru nr 3/2018/G

Poniżej załączamy wyniki oceny Rady LGD Ślężanie dotyczącej  naboru nr 3 /2018/G Protokół z Posiedzenia Rady: Protokół z posiedzenia Rady Listy operacji: Lista operacji wybranych Wyniki oceny Rady LGD Ślężanie dotyczącej naboru nr 3/2018/G