Wyniki oceny Rady LGD Ślężanie dotyczącej naboru nr 8/2019/G

Poniżej załączamy wyniki oceny Rady LGD Ślężanie dotyczącej  naboru nr 8 /2019/G Lista operacji: Lista 8.2019.G 10.12.2019 Wyniki oceny Rady LGD Ślężanie dotyczącej naboru nr 8/2019/G