Przedstawiamy Państwu szczególne  miejsce na gastronomicznej mapie naszego LGD. Spółka Biskupia Kopa S.C. Ryszard Leśniewski, Dariusz Kacpczyński, bo o niej mowa, zrealizowała zadanie pn:,,Profesjonalne usługi gastronomiczno-turystyczne szansą na tworzenie nowych miejsc pracy w schronisku Pod Wieżycą”.

   Powyższy projekt obejmował produkcję piwa własnej roboty, co wzbogaciło branżę usług gastronomicznych i turystycznych.Zakładał on zakupienie instalacji do produkcji piwa metodą górnej fermentacji. Powstały nowe produkty, co zapewniło promocję obszaru, ale też pozwoliło to na wzmocnienie rozwoju przedsiębiorczości, poprzez tworzenie nowych miejsc pracy i wprowadzenie technologii produkcji piwa wzbogaconej o elementy przyjazne środowisku.

   Poprzez swoją działalność punkt ten  wspiera promowanie produktów lokalnych, charakterystycznych dla obszaru gmin LGD i wzmacnia ofertę turystyczną obszaru.

Skip to content