GRANTY – Wykaz wniosków wymagających uzupełnień w naborze nr 5/2019/G

Informujemy, iż wyniku weryfikacji wniosków o powierzenie grantów w ramach naboru nr 5/2019/G pod kątem spełnienia wymagań określonych w ogłoszeniu naboru wniosków o powierzenie grantów oraz kompletności i poprawności złożonych dokumentów (zasad przyznania pomocy) stwierdzono braki wymagające   uzupełnień.W związku z powyższym wzywamy poszczególnych grantobiorców do dostarczenia niezbędnych uzupełnień, poprawek. Uzupełnienia należy dostarczyć ostatecznie do godz. 15.00 … Czytaj dalej GRANTY – Wykaz wniosków wymagających uzupełnień w naborze nr 5/2019/G