Informujemy,

iż wyniku weryfikacji wniosków o powierzenie grantów w ramach naboru nr 2/2018/G pod kątem spełnienia wymagań określonych w ogłoszeniu naboru wniosków o powierzenie grantów oraz kompletności i poprawności złożonych dokumentów (zasad przyznania pomocy) stwierdzono braki wymagające uzupełnień.
W związku z powyższym wzywamy poszczególnych grantobiorców do dostarczenia niezbędnych uzupełnień i poprawek.
Uzupełnienia należy dostarczyć ostatecznie do godz. 14.00 w dniu 25.05.2018 r.

Poniżej tabela z wykazem wniosków wymagających uzupełnień w naborze nr 2/2018/G:

Wykaz wniosków do uzupełnienia – 2.2018.G

GRANTY – Wykaz wniosków wymagających uzupełnień w naborze nr 2/2018/G:
Skip to content