Wyniki oceny Rady LGD Ślężanie dotyczącej naboru nr 7/2019/G

Poniżej załączamy wyniki oceny Rady LGD Ślężanie dotyczącej  naboru nr 7 /2019/G Lista operacji: Lista 7.2019.G 04.20.2019