Drodzy Państwo,

Poniżej zamieszczamy wyniki oceny Rady LGD Ślężanie dotyczące naboru Nr 17/2023.

Lista operacji wybranych (lista rankingowa), opublikowana w dniu 13.11.2023 r.:

Lista operacji zgodnych z LSR i wybranych do dofinansowania

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania”, nabór 17/2023:

Protokół nr III.2023 z posiedzenia Rady w dniu 06.11.2023

Wyniki oceny Rady LGD Ślężanie dotyczącej naboru wniosków nr 17/2023 Rozwój Działalności Gospodarczej
Skip to content