Informujemy,

iż wyniku weryfikacji wniosków o powierzenie grantów w ramach naboru nr 3/2018/G pod kątem spełnienia wymagań określonych w ogłoszeniu naboru wniosków o powierzenie grantów oraz kompletności i poprawności złożonych dokumentów (zasad przyznania pomocy) stwierdzono braki wymagające uzupełnień.
W związku z powyższym wzywamy poszczególnych grantobiorców do dostarczenia niezbędnych uzupełnień i poprawek.
Uzupełnienia należy dostarczyć ostatecznie do godz. 12.00 w dniu 15.06.2018 r.

Poniżej tabela z wykazem wniosków wymagających uzupełnień w naborze nr 3/2018/G:

Wykaz wniosków do uzupełnienia – 3.2018

Skip to content