Informujemy, iż wyniku weryfikacji wniosków o powierzenie grantów w ramach naboru nr 4/2018/G pod kątem spełnienia wymagań określonych w ogłoszeniu naboru wniosków o powierzenie grantów oraz kompletności i poprawności złożonych dokumentów (zasad przyznania pomocy) stwierdzono braki wymagające   uzupełnień.
W związku z powyższym wzywamy poszczególnych grantobiorców do dostarczenia niezbędnych uzupełnień, poprawek.

Uzupełnienia należy dostarczyć ostatecznie do godz. 15.00 w dniu 30.10.2018 r. (wtorek)

Poniżej tabela z wykazem wniosków wymagających uzupełnień w naborze nr 4/2018/G

Wnioski do uzupełnienia – 4.2018.G

GRANTY – Wykaz wniosków wymagających uzupełnień w naborze nr 4/2018/G
Skip to content