Wyniki oceny Rady LGD Ślężanie dotyczącej naboru nr 5/2019/G i 6/2019/G

Protokół Rady – 5.2019.G i 6.2019.G  – Aktualizacja Listy operacji wybranych i niewybranych – Aktualizacja Lista operacji zgodnych z LSR i wybranych Protokół Rady – 5.2019.G i 6.2019.G Listy operacji wybranych i niewybranych