Lista operacji:

Lista rankingowa 13.2021

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia “Ślężanie – Lokalna Grupa Działania”:

Protokół Rady, nabór 13-PDG-2021