Wyniki oceny Rady LGD Ślężanie dotyczącej naboru nr 4/2017 – Podejmowanie działalności gospodarczej

 Poniżej załączamy wyniki oceny Rady LGD Ślężanie dotyczącej naboru nr 4/2017 Protokół z Posiedzenia Rady: Protokół z Posiedzenia Rady Stowarzyszenia Ślężanie -Lokalna Grupa Działania z dnia 22.06.2017 r Lista rankingowa –  operacji wybranych: Lista operacji wybranych Lista operacji zgodnych z … Czytaj dalej Wyniki oceny Rady LGD Ślężanie dotyczącej naboru nr 4/2017 – Podejmowanie działalności gospodarczej