Wyniki oceny Rady LGD Ślężanie dotyczącej naboru wniosków nr 18/2023/G-SV -„Przygotowanie operacji polegających na opracowaniu koncepcji Smart Villages”
Skip to content