Ogłoszenie o naborze kandydata do Zarządu Stowarzyszenie „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania”

Ogłoszenie o naborze kandydata do Zarządu Stowarzyszenie „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania”

W związku z powstaniem wakatu w Zarządzie LGD ogłaszam nabór kandydatów na członka tego organu. Wybory odbędą się w trybie uzupełniającym i przeprowadzone zostaną na najbliższym Walnym Zebraniu Członków LGD „Ślężanie”. Zapraszamy do zgłaszania kandydatów. REGULAMIN WYBORÓW Stowarzyszenia REKOMENDACJE

Konsultacje do projektu lokalnych kryteriów wyboru w ramach LSR Stowarzyszenia „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania” Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW 2014-2020 (Grant 3.1.3. – opracowanie koncepcji Smart Villages).

Konsultacje do projektu lokalnych kryteriów wyboru w ramach LSR Stowarzyszenia „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania” Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW 2014-2020 (Grant 3.1.3. – opracowanie koncepcji Smart Villages).

Szanowni Państwo, W dniach 19.04.2023 – 26.04.2023 zapraszamy społeczność lokalną obszaru LSR i wszystkich zainteresowanych do zgłaszania swoich uwag do proponowanego projektu lokalnych kryteriów wyboru w ramach LSR Stowarzyszenia „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania” Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji

GRANTY, nabór uzupełniający– wykaz wniosków wymagających uzupełnień w naborze nr 16/2023/G

GRANTY, nabór uzupełniający– wykaz wniosków wymagających uzupełnień w naborze nr 16/2023/G

Informujemy, iż w wyniku weryfikacji wniosków o powierzenie grantów w ramach  Naboru 16/2023/G pod kątem  spełnienia wymagań określonych w ogłoszeniu naboru wniosków o powierzenie grantów oraz kompletności i poprawności złożonych dokumentów (zasad przyznania pomocy), stwierdzono braki wymagające uzupełnień. W związku z powyższym

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO: Specjalista do spraw koordynowania projektów.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO: Specjalista do spraw koordynowania projektów.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO Specjalista do spraw koordynowania projektów  Zarząd Stowarzyszenia „Ślężanie -Lokalna Grupa Działania” ogłasza nabór na stanowisko:  Specjalista do spraw koordynowania projektów.  Dokumenty aplikacyjne należy składać do godz. 12.00  14.03.2023 r.; – osobiście w siedzibie biura w

Zaproszenie na XLIII Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Ślężanie- Lokalna Grupa Działania”

Zaproszenie na XLIII Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Ślężanie- Lokalna Grupa Działania”

W imieniu władz LGD Ślężanie serdecznie zapraszamy do udziału w XLIII Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania”, które odbędzie w dniu 20.02.2023 o godz. 16.00 w Sali Konferencyjnej Hotelu „Pod Jeleniem”  (I piętro) w Sobótce Rynek

Nabór kandydatów do Rady Stowarzyszenia „Ślężanie- Lokalna Grupa Działania”

Nabór kandydatów do Rady Stowarzyszenia „Ślężanie- Lokalna Grupa Działania”

Szanowni Państwo, W związku z koniecznością uzupełnienia składu Rady Stowarzyszenia „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania”, zapraszamy członków naszego Stowarzyszenia do zgłaszania kandydatur do dnia 20 lutego 2023 r. na obowiązujących drukach z rekomendacjami trzech członków Stowarzyszenia. Druk znajdziecie Państwo poniżej.

Skip to content