Wyniki oceny Rady LGD Ślężanie dotyczącej naboru wniosków nr 19/2023/G-SV -„Przygotowanie operacji polegających na opracowaniu koncepcji Smart Villages”

Drodzy Państwo, Poniżej zamieszczamy wyniki oceny Rady LGD Ślężanie dotyczące naboru Nr 19/2023/G-SV-nabór uzupełniający. Lista operacji wybranych (lista rankingowa), opublikowana w dniu 07.02/2024 r. Lista wybranych operacji Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania”, nabór 19/2023/G-SV-nabór uzupełniający

LSR 2023-2027

Szanowni Państwo, Dnia 9 stycznia 2024 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego Zarząd Stowarzyszenia „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania” podpisał umowę dotyczącą warunków i sposobu realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 kierowanej przez społeczność. Naszą nową Strategię przedstawiamy poniżej.

Wyniki oceny Rady LGD Ślężanie dotyczącej naboru wniosków nr 18/2023/G-SV -„Przygotowanie operacji polegających na opracowaniu koncepcji Smart Villages”

Drodzy Państwo, Poniżej zamieszczamy wyniki oceny Rady LGD Ślężanie dotyczące naboru Nr 18/2023/G-SV. Lista operacji wybranych (lista rankingowa), opublikowana w dniu 27.12.2023 r.: Lista operacji złożonych i wybranych do finansowania. Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania”,

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 19/2023/G-SV- NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY DO NABORU 18/2023/G-SV

Opublikowano: 21 grudnia 2023 OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 19/2023/G-SV  – nabór uzupełniający do naboru nr 18/2023/G-SV GRANTY „Przygotowanie operacji polegających na opracowaniu koncepcji Smart Villages” Stowarzyszenie „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania” działająca na terenie gmin: Dzierżoniów, Jordanów Śląski, Łagiewniki,

Wyniki oceny Rady LGD Ślężanie dotyczącej naboru wniosków nr 17/2023 Rozwój Działalności Gospodarczej

Drodzy Państwo, Poniżej zamieszczamy wyniki oceny Rady LGD Ślężanie dotyczące naboru Nr 17/2023. Lista operacji wybranych (lista rankingowa), opublikowana w dniu 13.11.2023 r.: Lista operacji zgodnych z LSR i wybranych do dofinansowania Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Ślężanie – Lokalna

Skip to content