W skład Stowarzyszenia „ Ślężanie – Lokalna Grupa Działania wchodzi 146 członków. Zgodnie z zasadą partnerstwa programu Leader są to reprezentanci trzech sektorów:

1) SEKTOR SPOŁECZNY

2) SEKTOR GOSPODARCZY

3) SEKTOR PUBLICZNY

Przedstawiciele samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych oraz właściciele firm.

Poniżej wykaz:

Lista członków podziale na gminy i sektory

 

 

 

Skip to content