Dzień Dobry,

Informujemy, iż w wyniku wstępnej weryfikacji wniosków o przyznanie pomocy w ramach naboru nr 9/2018 – Rozwój Działalności Gospodarczej (1.1.2 Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród mieszkańców obszaru LSR)

pod kątem spełnienia wymagań określonych w ogłoszeniu naboru wniosków oraz kompletności i poprawności złożonych dokumentów (zasad przyznania pomocy) stwierdzono braki wymagające uzupełnień.      

W związku z powyższym wzywamy wnioskodawcę do dostarczenia niezbędnych uzupełnień i poprawek.

 

Uzupełnienia należy dostarczyć ostatecznie do godz. 15.00 w dniu 16.01.2019 r. (środa)

 

Poniżej link z wykazem wniosków wymagających uzupełnień w naborze nr 9/2018

Wykaz wniosków do uzupełnienia

Nabór 9/2018 Rozwój Działalności Gospodarczej – Wykaz wniosków wymagających uzupełnień
Skip to content