GRANTY – Wykaz wniosków wymagających uzupełnień w naborze nr 7/2019/G

Informujemy, iż wyniku weryfikacji wniosków o powierzenie grantów w ramach naboru nr 7/2019/G – „Rozbudowa i poprawa standardu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LSR”  pod kątem spełnienia wymagań określonych w ogłoszeniu naboru wniosków o powierzenie grantów oraz kompletności i poprawności złożonych dokumentów (zasad przyznania pomocy) stwierdzono braki wymagające   uzupełnień. W związku z powyższym wzywamy … Czytaj dalej GRANTY – Wykaz wniosków wymagających uzupełnień w naborze nr 7/2019/G