Szanowni Państwo,

Dnia 9 stycznia 2024 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego Zarząd Stowarzyszenia „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania” podpisał umowę dotyczącą warunków i sposobu realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 kierowanej przez społeczność.

Naszą nową Strategię przedstawiamy poniżej.

Umowa ramowa 2023-2027

Aneks nr 1 do umowy ramowej

LSR 2023-2027

Plan komunikacji 2024-2029

LSR 2023-2027
Skip to content