Szanowni Państwo,

W związku ze zobowiązaniem LGD do przeprowadzania każdego roku ewaluacji wewnętrznej – do monitorowania i ewaluacji realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Stowarzyszenie Ślężanie – Lokalna Grupa Działania”  zaprasza do udziału warsztacie refleksyjnym, który dotyczył będzie realizacji LSR i działalności Lokalnej Grupy Działania Ślężanie.

Warsztat przeprowadzony zostanie w dniu 15.02. 2018 r. (tj. czwartek ) w Budynku Starej Gazowni/Winiarni Celtica w Sobótce przy ul. Czystej  1, w godz. od 9:00 do 14:00.

Do udziału w warsztacie zapraszamy: członków Zarządu i Rady LGD, członków Stowarzyszania LGD, przedstawicieli innych LGD,  beneficjentów realizujących projekty,  przedstawicieli gmin członkowskich LGD oraz przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Program warsztatu refleksyjnego:

1) Rozpoczęcie warsztatu i przywitanie uczestników.
2) Prezentacja podsumowująca dotychczasową realizacje LSR i działania LGD.
3) Dyskusja z uczestnikami spotkania w oparciu o poniższe pytania:

a) Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?

b) W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach

tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie?

c) W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?

d) W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia

celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z  obszaru LGD?

e) Czy przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezbędne do  określenia

skuteczności interwencyjnej strategii?

f) Czy procedury naboru, wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?

g) Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych,

doradczych)?

h) Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR?

i)  Inne zagadnienia związane z procesem realizacji LSR.

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu, liczymy na Państwa niezawodną obecność i cenne uwagi.

 

 

Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłaszanie uczestnictwa w warsztacie do dnia  12.02.2018 r.

mailowo: jczaplinska@slezanie.eu lub telefonicznie 0 71 31 62 171

 

 

Warsztat Refleksyjny
Skip to content