Informujemy, iż w wyniku wstępnej weryfikacji wniosków o przyznanie pomocy w ramach naboru nr 15/2021 – Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna – konkurs (2.1.1 Rozbudowa i poprawa standardu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LSR. ) pod kątem spełnienia wymagań określonych w ogłoszeniu naboru wniosków oraz kompletności i poprawności złożonych dokumentów (zasad przyznania pomocy) stwierdzono braki wymagające uzupełnień.

W związku z powyższym wzywamy wnioskodawców do dostarczenia niezbędnych uzupełnień i poprawek.

Uzupełnienia należy dostarczyć ostatecznie do godz. 12.00 w dniu 28.02.2022 r. (poniedziałek)

Wykaz wniosków do uzupełnienia w ramach naboru- 15-2021 www2

Wykaz wniosków do uzupełnienia w ramach naboru- 15-2021 www

Skip to content