Informujemy, iż w wyniku weryfikacji wniosków o powierzenie grantów w ramach Naboru Nr 11/2020/G pod kątem spełnienia wymagań określonych w ogłoszeniu naboru wniosków o powierzenie grantów oraz kompletności i poprawności złożonych dokumentów (zasad przyznania pomocy) stwierdzono braki wymagające uzupełnień. W związku z powyższym wzywamy poszczególnych Wnioskodawców do dostarczenia niezbędnych uzupełnień, poprawek.

Uzupełnienia należy dostarczyć ostatecznie do godz. 12.00 w dniu 07.08.2020 r.

Wykaz wniosków do uzupełnień, nabór nr 11.G.2020

GRANTY – Wykaz wniosków wymagających uzupełnień w naborze nr 11/2020/G
Skip to content