Wyniki oceny Rady LGD Ślężanie dotyczącej naboru nr 4/2018/G

Nabór nr 4/2018/G – ostateczna decyzja „Realizacja wydarzeń edukacyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych i artystycznych dla mieszkańców obszaru LSR” Protokół z Posiedzenia Rady: Protokół Rady – 4.2018 G Lista operacji wybranych Lista operacji niewybranych