Projekt realizowany był przy współpracy trzech LGD: LGD Ślężanie, LGD Gromnik oraz LGD Lider A4. Głównym zadaniem projektu było stworzenie, wdrożenie oraz promocja, z wykorzystaniem  portalu WROTA REGIONU (Mapa OSM), nowego innowacyjnego narzędzia przeznaczonego do promocji wybranych obiektów, produktów, walorów przyrodniczych, kulturowych i historycznych obszaru projektu współpracy. Nowa funkcja  pod nazwą „Multimedialne gry terenowe” dostępna jest bezpłatnie dla użytkowników smartfonów (android, ios).  Jest to  zbiór 41 zadań (gier) multimedialno – interaktywnych. Innowacyjna forma narzędzia (aplikacja) umożliwia jego pobranie i zainstalowania na najpopularniejszych typach urządzeń mobilnych  a ciekawa formuła pozwala dotrzeć z treścią do szerokiego grona odbiorców. Projekt ma charakter innowacyjny i dodatkowo działa w oparciu o lokalne zasoby. Z projektu korzystać mogą zarówno mieszkańcy jak i turyści. Narzędzie przystosowane jest do wykorzystania bez ograniczeń wiekowych zarówno przez dzieci, młodzież, dorosłych oraz seniorów. 

Dzięki projektowi możliwy jest wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej obszaru projektu współpracy, wzrost aktywności mieszkańców oraz turystów i wzrost świadomości o zasobach obszaru.

W ramach projektu zorganizowana została konferencja w zakresie tematyki oraz funkcjonalności realizowanego w ramach projektu modułu na której przedstawiono aplikację do gier terenowych.

Poniżej zamieszczamy prezentację:

Prezentacja aplikacji Gry terenowe na portalu Wrota Regionu

Zapraszamy serdecznie do odwiedzenia strony Wrota Regionu i wspólnej zabawy oraz poznawania swojego regionu. Znajdziecie tam Państwo również wiele ciekawych informacji na temat wydarzeń w waszej okolicy, informacji o ciekawych miejscach, trasach i wiele innych.

https://wrotaregionu.pl

 

 

 

                                                                                       

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Projekt realizowany w ramach w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content