Zagospodarowanie terenu pn.: Słoneczna polana” w miejscowości Uciechów. Projekt zakładał zakup i montaż następujących elementów: drewnianej obudowy studni, huśtawek drewnianych trzyosobowych,zestawów mebli ogrodowych drewnianych ,kosza na śmieci z wizerunkiem Misia Ślężysława.Planowana wartość zadania to 9798,22 zł z tego 9698,22 zł – pozyskane środki z LGD „Ślężanie”, a 100,00 zł – środki finansowe własne stowarzyszenia.

Skip to content