Jest to projekt współpracy międzynarodowej pomiędzy trzema LDG z Polski: LGD Ślężanie, LGD Gromnik oraz LGD Lider A 4 i LGD z Chorwacji LAG Bura. Projekt zakłada promocję obszaru na wielu płaszczyznach z wykorzystaniem lokalnych zasobów oraz produktów lokalnych obszaru każdego z partnerów. Projekt wpływa na zwiększenie atrakcyjności obszaru, wzrost aktywizacji mieszkańców obszaru oraz zachęca do aktywnej turystyki. Planowany projekt współpracy znajduje miejsce w każdej z wymienionych płaszczyzn. Z założenia poprzez poznanie infrastruktury, kultury, promocji partnera dowiadujemy się w jaki sposób można kreować, wykorzystywać dostępne walory w ujęciu przedsiębiorczym, promocyjnym i edukacyjnym. W ramach projektu odbędą się wizyty studyjne, wykonamy materiały informacyjne i konferencyjne oraz weźmiemy udział w konferencji podsumowującej. W dniach 07 – 11 października 2022 r. odbył się wyjazd studyjny dla 60 uczestników do naszego chorwackiego partnera. Poznaliśmy jego obszar  położony malowniczo u stóp pasma górskiego Velebit, nad Novigradskom More i Kanałem Velebitskim. Poznaliśmy również specyfikę LAG Bura oraz realizowane przez nich projekty. Przedstawiono nam lokalnych producentów, a oni swoje produkty lokalne. Dowiedzieliśmy się również wiele ciekawych rzeczy na temat zasad ich dystrybucji. Podczas podróży podziwialiśmy charakterystyczną dla tego regionu infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną. Nasza wizyta podniosła świadomość i wiedzę naszych uczestników w zakresie metod aktywizacji społeczności lokalnych, ich udziału w realizacji lokalnych strategii rozwoju i poprzez to wpływania na rozwój infrastruktury turystycznej na obszarach wiejskich oraz metod promowania tych obszarów. Pod koniec października 2022 r wyczekiwaliśmy na przyjazd naszego chorwackiego partnera. Niestety z przyczyn od nas niezależnych, nie mógł się on odbyć i został przełożony na wiosnę 2023 r. Na razie podsumowujemy nasz wyjazd, wyciągamy wnioski i planujemy program wiosennej wizyty. O nadchodzących wydarzeniach będziemy informować. Tymczasem zapraszamy do obejrzenia zdjęć z wizyty studyjnej w Chorwacji.

                                   

                           

 

 

 

                                                                                                                       

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Projekt realizowany w ramach w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

 

 

Skip to content