Projekt ten realizowany był przy współpracy trzech LGD z Polski: LGD Ślężanie, LGD Gromnik, LGD Lider A4 oraz dwóch LGD z Czech: MAS Kralovska Stezka oraz MAS Oslavka. Celem projektu była wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie realizacji lokalnych strategii rozwoju, aktywizacja społeczności lokalnych, z naciskiem na rozwój lokalnych tradycji kulinarnych z udziałem produktów i  producentów lokalnych. Projekt współpracy pod nazwą „LoveFood” koncentrował się na regionalnych producentach, gastronomii oraz wydarzeniach edukacyjno-informacyjnych. Projekt objął wizyty studyjne, warsztaty w Czechach i w Polsce, z udziałem wszystkich LGD oraz przygotowanie materiałów multimedialnych dot. projektu. LGD z Czech gościliśmy w Polsce dwa razy, a my mieliśmy przyjemność wizyty w Czechach w listopadzie. Podczas wizyt studyjnych wspólnie uczestniczyliśmy w różnego rodzaju warsztatach kulinarnych, poznaliśmy lokalnych producentów, kulturę nie tylko kulinarną naszych krajów. Rezultatem projektu jest podniesienie wiedzy i kompetencji w zakresie wybranych, istotnych dla tożsamości lokalnej partnerów projektu, tradycji kulinarnych oraz infrastruktury powiązanej i rozprzestrzenienie tej wiedzy wśród opinii publicznej poprzez użycie ciekawych narzędzi. W ramach projektu powstała również książka animowana przedstawiająca przepisy kulinarne na tradycyjne potrawy polskie i czeskie oraz film promocyjny.

Zapraszamy Państwa serdecznie do obejrzenia filmu promocyjnego.

Link poniżej:

https://www.facebook.com/100064549134590/videos/533252155533560

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Projekt realizowany w ramach w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

Skip to content