Wyniki oceny Rady LGD dla naboru nr 2/2016 – Rozwój działalności Gospodarczej

Poniżej załączamy wyniki oceny Rady LGD Ślężanie dotyczącej naboru nr 2/2016.   Lista operacji wybranych: Lista operacji wybranych LGD Ślężanie nabór 2.2016 Protokół z posiedzenia Rady: Protokół Rady LGD Ślężanie Nabór wniosków 2.2016