Wyniki oceny Rady LGD Ślężanie dotyczącej naboru nr 5/2017 – Podejmowanie działalności gospodarczej i Naboru nr 6/2017 – Rozwój Działalności Gospodarczej

 Poniżej załączamy wyniki oceny Rady LGD Ślężanie dotyczącej naboru nr 5 /2017 i naboru nr 6 /2017 Protokół z Posiedzenia Rady: Protokół nr 7 posiedzenia Rady Stowarzyszenia Ślężanie -Lokalna Grupa Działania z dnia 16.10.2017 r   Podejmowanie działalności gospodarczej Lista … Czytaj dalej Wyniki oceny Rady LGD Ślężanie dotyczącej naboru nr 5/2017 – Podejmowanie działalności gospodarczej i Naboru nr 6/2017 – Rozwój Działalności Gospodarczej