Informujemy, iż wyniku weryfikacji wniosków o powierzenie grantów w ramach naboru

nr 7/2019/G –

Rozbudowa i poprawa standardu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LSR” 

pod kątem spełnienia wymagań określonych w ogłoszeniu naboru wniosków o powierzenie grantów

oraz kompletności i poprawności złożonych dokumentów (zasad przyznania pomocy) stwierdzono braki wymagające   uzupełnień.
W związku z powyższym wzywamy poszczególnych grantobiorców do dostarczenia niezbędnych uzupełnień, poprawek.

Uzupełnienia należy dostarczyć ostatecznie do godz. 12.00 w dniu 21.11.2019 r. (czwartek)

⬇️ ⬇️ ⬇️

Wykaz  wniosków  do uzupełnienia – 7.2019.G

 

Skip to content