Wyniki oceny Rady LGD Ślężanie dotyczącej naboru nr 9/2018 – Rozwój działalności gospodarczej

Poniżej załączamy wyniki oceny Rady LGD Ślężanie dotyczącej naboru nr 9/2018 Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Ślężanie – Lokalna Grupa Działania z dnia 24.01.2019 r. Lista operacji wybranych Lista operacji niewybranych