Poniżej załączamy wyniki oceny Rady LGD Ślężanie dotyczącej naboru nr 5 /2017 i naboru nr 6 /2017

Protokół z Posiedzenia Rady:

Protokół nr 7 posiedzenia

Rady Stowarzyszenia Ślężanie -Lokalna Grupa Działania z dnia 16.10.2017 r

 

Podejmowanie działalności gospodarczej

Lista operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju:

Lista operacji PDG – zgodnych z LSR

Lista rankingowa –  operacji wybranych:

Lista operacji wybranych – PDG

 

Rozwój działalności gospodarczej

Lista operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju:

Lista operacji RDG – zgodnych z LSR

Lista rankingowa –  operacji wybranych:

LIsta operacji wybranych – RDG

Skip to content