Szanowni wnioskodawcy,

Informujemy, iż w wyniku wstępnej weryfikacji wniosków o przyznanie pomocy w ramach naboru nr 18/2023 – Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna – procedura konkursowa (2.1.1 Rozbudowa i poprawa standardu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LSR. ) pod kątem spełnienia wymagań określonych w ogłoszeniu naboru wniosków oraz kompletności i poprawności złożonych dokumentów (zasad przyznania pomocy) stwierdzono braki wymagające uzupełnień.

W związku z powyższym wzywamy wnioskodawców do dostarczenia niezbędnych uzupełnień i poprawek.

Uzupełnienia należy dostarczyć ostatecznie do godz. 12.00 w dniu 10.10.2023 r. (wtorek).

Poniżej przedstawiamy listę wniosków wymagających uzupełnień.

Wykaz wniosków wymagających uzupełnień, nabór 18.2023

INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA I REKREACYJNA – Wykaz wniosków wymagających uzupełnień w naborze nr 18/2023
Skip to content