Informujemy iż,  decyzją XLIII Nadzwyczajnego Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia Ślężanie – Lokalna Grupa Działania, wysokość rocznej składki członkowskiej na rok 2023 nie uległa zmianie i wynosi:

 1. Dla członków będących jednostkami samorządu terytorialnego 2,10 zł w przeliczeniu na mieszkańca danej gminy, według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.
 2. Dla członków zwyczajnych będących jednostkami budżetowymi gmin 150,00 zł  (12,50 zł/miesiąc).
 3. Dla członków zwyczajnych będących organizacjami pozarządowymi 84,00 zł  (7 zł /miesiąc).
 4. Dla członków zwyczajnych będących osobami fizycznymi 72,00 zł  (6 zł/ miesiąc).
 5. Dla członków będących osobami prawnymi i osobami fizycznymi, prowadzącymi działalność gospodarczą 150,00 zł  (12,50 zł miesiąc).

Składki, płatne są w dwóch równych ratach w terminach do 31 maja i 30 września 2023.

 

Wysokość rocznej składki członkowskiej na rok 2022 ustalono w wysokości:

 1. Dla członków będących jednostkami samorządu terytorialnego 2,10 zł w przeliczeniu na mieszkańca danej gminy, według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.
 2. Dla członków zwyczajnych będących jednostkami budżetowymi gmin 150,00 zł  (12,50 zł/miesiąc).
 3. Dla członków zwyczajnych będących organizacjami pozarządowymi 84,00 zł  (7 zł /miesiąc).
 4. Dla członków zwyczajnych będących osobami fizycznymi 72,00 zł  (6 zł/ miesiąc).
 5. Dla członków będących osobami prawnymi i osobami fizycznymi, prowadzącymi działalność gospodarczą 150,00 zł  (12,50 zł miesiąc).

Składki, płatne są w dwóch równych ratach w terminach do 31 maja i 30 września 2022.

 

Wysokość rocznej składki członkowskiej na rok 2019:

 1. dla członków będących jednostkami samorządu terytorialnego  2,00 zł w przeliczeniu na mieszkańca danej gminy, według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.
 2. Dla członków zwyczajnych będących jednostkami budżetowymi gmin 120,00 zł (10 zł/miesiąc).
 3. Dla członków zwyczajnych będących organizacjami pozarządowymi 72,00 zł (6 zł miesięcznie)
 4. Dla Członków zwyczajnych będących osobami fizycznymi 60,00 zł     (5 zł miesięcznie)
 5. Dla członków będących osobami prawnymi, prowadzącymi działalność gospodarczą 120,00 zł (10 zł miesięcznie).

na konto Stowarzyszenia: Nr 98 9574 1015 2003 0209 0276 0001

 

Skip to content