Wyniki oceny Rady LGD Ślężanie dotyczącej naboru nr 2/2018/G

Poniżej załączamy wyniki oceny Rady LGD Ślężanie dotyczącej  naboru nr 2 /2018/G Protokół z Posiedzenia Rady: Protokół z posiedzenia Rady Listy operacji: Lista wniosków wybranych Lista wniosków niewybranych