Informujemy, iż wyniku weryfikacji wniosków o powierzenie grantów w ramach naboru nr 6/2019/G pod kątem spełnienia wymagań określonych w ogłoszeniu naboru wniosków o powierzenie grantów oraz kompletności i poprawności złożonych dokumentów (zasad przyznania pomocy) stwierdzono braki wymagające   uzupełnień.
W związku z powyższym wzywamy poszczególnych grantobiorców do dostarczenia niezbędnych uzupełnień, poprawek.

Uzupełnienia należy dostarczyć ostatecznie do godz. 15.00 w dniu 12.06.2019 r. (środa)

GRANTY – Wykaz wniosków wymagających uzupełnień w naborze nr 6/2019/G
Skip to content