Szanowni wnioskodawcy,

Informujemy, iż w wyniku wstępnej weryfikacji wniosków o przyznanie pomocy w ramach naboru nr 16/2023 – Podejmowanie działalności gospodarczej (1.1.1 Zwiększenie liczby funkcjonujących podmiotów gospodarczych na obszarze LSR. ) pod kątem spełnienia wymagań określonych w ogłoszeniu naboru wniosków oraz kompletności i poprawności złożonych dokumentów (zasad przyznania pomocy) stwierdzono braki wymagające uzupełnień.

W związku z powyższym wzywamy wnioskodawców do dostarczenia niezbędnych uzupełnień i poprawek.

Uzupełnienia należy dostarczyć ostatecznie do godz. 12.00 w dniu 17.10.2023 r. (wtorek).

Poniżej przedstawiamy listę wniosków wymagających uzupełnień.

Wykaz wniosków wymagających uzupełnień w naborze nr 16.2023

Podejmowanie działalności gospodarczej – Wykaz wniosków wymagających uzupełnień w naborze nr 16/2023
Skip to content