Rozpatrzenie protestów do wyboru i oceny wniosków nr 5 i 15 złożonych w ramach naboru 1/2016 – podejmowanie działalności gospodarczej

Protokół z Posiedzenia Rady Rozpatrzenie protestów do wyboru i oceny wniosków nr 5 i 15 złożonych w ramach naboru 1/2016 – podejmowanie działalności gospodarczej